You are at:
Nie daj się nudzie!
Jak było w lato z UM Wolomin

Dzięki dofinansowaniu Gminy Wołomin w ramach realizacji zadania Wypoczynek dzieci i młodzieży mogliśmy podczas wakacji 2014 zrealizować dwa niezapomniane projekty

-wypoczynku stacjonarnego w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie

oraz wyjazdowego w Bęsi na Mazurach.