Kobyłka

22.95°C
Scattered Clouds
wtorek
19.55°C / 31.69°C
środa
18.54°C / 31.55°C
czwartek
20.36°C / 32.11°C
piątek
20.31°C / 33.81°C
sobota
16.54°C / 23.53°C
niedziela
14.5°C / 27.52°C
poniedziałek
16.6°C / 27.91°C

Plany na rok 2021

 

 1. Wspieranie odpowiedniego działania w zakresie promowania sportów zimowych w śród dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie aktywności społecznej przy realizacji projektów zawartych w programie stowarzyszenia.
 3. Działania wspierające animatorów, instruktorów , twórców, kapel i zespołów muzycznych , amatorskich grup artystycznych.
 4. Wpieranie działań edukacyjnych ,turystycznych i  kulturalnych: ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, koła  i innych podmiotów  przez aktywny udział w organizacji wypoczynku dla dzieci młodzieży.
 5. Propagowanie odpowiedniego działania w zakresie sportu, edukacji tanecznej w śród dzieci i młodzieży przez organizację zajęć, rozgrywek oraz udział  w obozach tematycznych.
 6. Wspieranie i aktywizowanie rodzin, osób dorosłych i seniorów do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego i urlopowego
 7. Wspieranie, współorganizowanie konkursów, zlotów, turniejów, koncertów,pikników itp.
 8. Przygotowanie projektów współfinansowanych z EFS i  innych.
 9. Działania nad pozyskaniem funduszy od mecenatów , ze sprzedaży cegiełek okolicznościowych i inne na realizację programową i statutową stowarzyszenia.
 10. Udział  w projektach organizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne o podobnym zakresie działania.
 11. Organizowanie wspólnych wyjazdów, imprez z ośrodkami kultury,  gminami powiatu  i grupami z kraju.
 12. Inne zadania i projekty realizowane z inicjatywy członków stowarzyszenia