Zimowisko Niedzica 2020 - OW "Watra" i DW "Pod Taborem"

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w formie turnusów wyjazdowych w 2020 r. został dofinansowany ze środków  Funduszu Składkowego  Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł. na każdego uczestnika.