Od Grunwaldu do Afganistanu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

.............